ZGODOVINA POKLICA

Skozi zgodovino je medicina zelo napredovala. Sprva so ljudje verovali, da je bolezen božja kazen in so za zdravje bogovom darovali organe živalim. V 5. stoletju je Hipokrat, ki velja za očeta medicine, postavil medicino na trdnejše znanstvene temelje. Sledili so mu še mnogi drugi, med njimi najbolj znana Galen in Andreas Vesalius, ki sta preučevala človeška telesa.                     Zelo znani so primeri mumificiranja v Starem Egiptu. Ljudje so verjeli, da morajo faraone zaščititi pred zunanjimi vplivi in njihove duše ohraniti čiste. Priprava mumije je bila povezana z verovanjem v posmrtno življenje, bog mumificiranja je bil Anubis.