PODROČJA DELA

Pri poklicu zdravnika je veliko področij dela. Izmed vseh so najpomembnejša:                            -Splošno ambulantno delo, kamor bolniki prihajajo na pregled.

Delo v bolnišnici, kjer zdravnik izvaja preglede in zdravljenja bolnikov.                                      -Specifično ambulantno delo, kamor pacienti prihajajo na pregled.                                              -Delo v zavodih, kjer skrbi za neko skupino ljudi (invalidi, bolniki).

Delo v raziskovalnih ustanovah, kjer ureja in preučuje izsledke raziskav.

Delo v komisijah, kjer ocenjuje delovno zmožnost in invalidnost.                                                 – Delo v farmacevtski industriji, šolstvu in raznih svetovalnih službah.

Delo na medicinski fakulteti kot asistent, docent ali profesor.