IZOBRAZBA

Za poklic zdravnika se je potrebno v srednji šoli kar potruditi, saj je omejitev za vpis na Medicinsko fakulteto precej ozka; potrebno je namreč veliko točk na maturi.

Sprva se opravi splošno maturo, zato mora oseba, ki želi študirati medicino najprej končati gimnazijo. Druga pot je končana srednja strokovna šola in opravljen  enoletni maturitetni tečaj.   Medicinska fakulteta traja 12 semestrov, torej 6 let. Po opravljeni fakulteti mora oseba povedati oziroma zapriseči Hipokratovo prisego, nato ima naziv doktor medicine ( dr.med. ). Poleg tega je treba opraviti še 2 leti pripravništva in strokovni izpit, po tem se lahko začne delo v splošni ambulanti. Ob večjih ambicijah lahko oseba opravi še kakšno specializacijo.

Primeri specializacij: https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije/seznam-specializacij